Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Mats Burström: "När fragmenten blir större än helheten"

Published on 3 September, 2012

Svenska Dagbladet, September 2, 2012. In Swedish.

Få saker stimulerar fantasin mer än fragment. Avsaknaden av en på förhand given helhet engagerar och lockar till tolkning. Mångfalden av tänkbara tolkningar påminner oss om verklighetens komplexitet.

Läs hela artikeln här.

given helhet engagerar och lockar till tolkning. Mångfalden av tänkbara
tolkningar påminner oss om verklighetens komplexitet.
Läs hela artikeln här.
Produced by MarsApril