Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Mats Burström intervjuas om samtidsarkeologi

Published on 3 April, 2014

Filmad intervju av Fjärde Uppgiften. In Swedish.

Samtidsarkeologin väcker allmänhetens intresse. Hur kan arkeologi bidra
till en fördjupad förståelse av 1900-talets historia? Och vad betyder
tingen för vår förmåga att minas? Om dessa frågor handlar ett samtal med
Mats Burström.
Se intervjun:
http://fjardeuppgiften.se/2014/03/27/arkeologen-som-graver-i-samtiden/

Samtidsarkeologin väcker allmänhetens intresse. Hur kan arkeologi bidra till en fördjupad förståelse av 1900-talets historia? Och vad betyder tingen för vår förmåga att minnas? Om dessa frågor handlar ett samtal med Mats Burström.

Se intervjun här.

Produced by MarsApril