Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Konferens: Minne, berättande och historikerns ansvar

Published on 22 October, 2016

30 november på Historiska museet, Stockholm

Minne, berättande och historikerns ansvar

Hur skapar samhällen sina minnen och hur presenteras de? Vad väljer vi att minnas och vad tycker vi är lämpligt att glömma bort? Består historien av en sammanhållen tid, eller istället av en mängd olika, korsande tider?

Dessa och andra frågor behandlas under konferensen ”Minne, berättande och historikerns ansvar” där forskare verksamma i forskningsprogrammet Tid, minne, representation (2010-2015) presenterar sitt arbete för allmänheten.

Dagen avslutas med ett samtal om litterärt och historiskt berättande: "Litteratur som historisk erfarenhet?"

Vad händer när vi närmar oss historien genom skönlitteraturen? Vad förmår skönlitteraturen berätta om det förflutna som den historiska redogörelsen inte klarar av? Med bland andra författaren Göran Rosenberg och litteraturforskarna Claudia Lindén och Stefan Helgesson.Litteratur som historisk erfarenhet?
Vad händer när vi närmar oss historien genom skönlitteraturen? Vad förmår skönlitteraturen berätta om det förflutna som den historiska redogörelsen inte klarar av? Med bland andra författaren Göran Rosenberg och litteraturforskarna Claudia Lindén och Stefan HelgessoLitteratur som historisk erfarenhet?

Vad händer när vi närmar oss historien genom skönlitteraturen? Vad förmår skönlitteraturen berätta om det förflutna som den historiska redogörelsen inte klarar av? Med författarna Gabriella Håkansson och Göran Rosenberg i dialog med litteraturforskarna Claudia Lindén och Stefan Helgesson.

I anslutning till konferensen visas arbeten av konstnären Mikael Lundberg som också varit knuten till forskningsprogrammet Tid, minne, representation.

Anmälan till konferensen och till det avslutande samtalet görs på Historiska museets hemsida, under rubrik "Kommande program" här.

Produced by MarsApril