Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Konferens: "Kampen om kulturarvet"

Published on 28 October, 2015

Riksantikvarieämbetets höstmöteskonferens 10-12 november i Stockholm/Solna

I år är Riksantikvarieämbetets stora höstmöteskonferens tillbaka. Varmt välkommen att vara medunder tre intressanta dagar, 10–12 november, där vi kommer att röra oss kring frågor om kulturarv,identitet och nationalism. Temat är ”Kampen om kulturarvet”.

På onsdag 11 november medverkar TMR:s Hans Ruin i en paneldiskussion under rubriken "Informationstavla eller måltavla – hur skyltas kulturarv?"

Beskrivning av programpunkten:

Vi ser ständigt nya fall av kulturmiljöer som plundras som en del i pågående väpnade konflikter, där ödeläggelsen av världsarvsstaden Palmyra är ett aktuellt exempel. Förstörelse och plundring av kulturarv är ett sätt att utplåna historiska spår; de krokar på vilka vi kan hänga upp våra uppfattningar och berättelser om kulturarv, identitet och hemvist. Vem har rätt att förstöra eller bevara i ett samhälle där förändringen är lika giltig som det statiska tillståendet och konserverandet?

Hur kan vi komma bort från krav på ägarskap och ursprung och istället etablera framgångsrika samarbeten för att motverka de processer som leder till att kulturarv används som måltavla i politiska och religiösa konflikter?

Medverkande:

  • Elene Negussie, världsarvssamordnare Region Gotland
  • Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola
  • Mattias Legnér, professor i kulturvård vid Uppsala universitet
  • Knut Weibull, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet

Fullständigt program för höstmöteskonferensen återfinns här.

I år är Riksantikvarieämbetets stora höstmöteskonferens tillbaka. Varmt välkommen att vara med
under tre intressanta dagar, 10–12 november, där vi kommer att röra oss kring frågor om kulturarv,
identitet och nationalism. Temat är ”Kampen om kulturarvet”.

 

Produced by MarsApril