Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Kommunismen och dess minne

Published on 3 November, 2014

Edward Kanterian föreläser och samtalar med Hans Ruin tisdag 4 november 18:30 på Rumänska kulturinstitutet i Stockholm.

 

I år är det 25 år sedan kommunismen föll både i Rumänien som i andra länder i det forna Sovjet-blocket. Rumänska kulturinstitutet firar detta med en föreläsning av den Rumänienfödde filosofen Edward Kanterian, följd av ett samtal med hans svenska kollega Hans Ruin.
”Som geopolitisk kraft blev kommunism förlegad för 25 år sedan. Men den lever kvar i två besläktade avseenden, vad gäller dess faktiska förflutna och dess potentiella framtid. I första avseendet är kommunism en politisk, social och moralisk börda för post-kommunistiska samhällen. I det andra fortsätter den att på vissa håll betraktas som ett ideal av social frälsning, som det sannaste och mest angelägna alternativet till kapitalism. Dessa två attityder, den kritisk-kommemorativa och den utopiska, kan te sig oberoende av varandra. I min föreläsning kommer jag dock att försöka visa att de båda härrör från kommunistideologins komplexa och bekymrande natur”, uppger Edward Kanterian.
Edward Kanterian är docent i filosofi vid Kent Universitet med magisterexamen från Leipzig Universitet och doktorsexamen från Oxford Universitet. Kanterian är född i Rumänien, i en familj av armeniskt, tyskt och rumänskt ursprung. Hans forskningsområden är både analytisk och kontinental filosofi, den europeiska liberalismens historia, de totalitära ideologiernas historia samt minnets etik. Han är författare till sex böcker om filosofiska och litterära ämnen, skrivna på engelska, tyska och rumänska. För närvarande skriver han på en bok om Kants Gud.  Han är även verksam som översättare från rumänska till tyska.
Hans Ruin är filosof, författare och översättare, med fenomenologi, hermeneutik, Nietzsche, modern fransk filosofi och antik filosofi som huvudsakliga forskningsintressen. Han disputerade 1994 vid Stockholms universitet på en avhandling om Martin Heidegger och är för närvarande professor vid Södertörns högskola.
Hans Ruin medverkar i utgivningen av Friedrich Nietzsches skrifter på svenska, är svensk styrelserepresentant i Nordiskt sällskap för fenomenologi och har varit med i redaktionen för tidskriften Kris. Sedan 2011 leder han det mångdisciplinära forskningsprojektet Tid, minne, representation (www.histcon.se). Hans Ruin har själv översatt till svenska texter av bland annat Derrida, Husserl, Heidegger och Herakleitos.

 

Arrangörens beskrivning:

I år är det 25 år sedan kommunismen föll både i Rumänien som i andra länder i det forna Sovjet-blocket. Rumänska kulturinstitutet firar detta med en föreläsning av den Rumänienfödde filosofen Edward Kanterian, följd av ett samtal med hans svenska kollega Hans Ruin.

”Som geopolitisk kraft blev kommunism förlegad för 25 år sedan. Men den lever kvar i två besläktade avseenden, vad gäller dess faktiska förflutna och dess potentiella framtid. I första avseendet är kommunism en politisk, social och moralisk börda för post-kommunistiska samhällen. I det andra fortsätter den att på vissa håll betraktas som ett ideal av social frälsning, som det sannaste och mest angelägna alternativet till kapitalism. Dessa två attityder, den kritisk-kommemorativa och den utopiska, kan te sig oberoende av varandra. I min föreläsning kommer jag dock att försöka visa att de båda härrör från kommunistideologins komplexa och bekymrande natur”, uppger Edward Kanterian.

Edward Kanterian är docent i filosofi vid Kent Universitet med magisterexamen från Leipzig Universitet och doktorsexamen från Oxford Universitet. Kanterian är född i Rumänien, i en familj av armeniskt, tyskt och rumänskt ursprung. Hans forskningsområden är både analytisk och kontinental filosofi, den europeiska liberalismens historia, de totalitära ideologiernas historia samt minnets etik. Han är författare till sex böcker om filosofiska och litterära ämnen, skrivna på engelska, tyska och rumänska. För närvarande skriver han på en bok om Kants Gud.  Han är även verksam som översättare från rumänska till tyska.

Hans Ruin är filosof, författare och översättare, med fenomenologi, hermeneutik, Nietzsche, modern fransk filosofi och antik filosofi som huvudsakliga forskningsintressen. Han disputerade 1994 vid Stockholms universitet på en avhandling om Martin Heidegger och är för närvarande professor vid Södertörns högskola.Hans Ruin medverkar i utgivningen av Friedrich Nietzsches skrifter på svenska, är svensk styrelserepresentant i Nordiskt sällskap för fenomenologi och har varit med i redaktionen för tidskriften Kris. Sedan 2011 leder han det mångdisciplinära forskningsprojektet Tid, minne, representation (www.histcon.se). Hans Ruin har själv översatt till svenska texter av bland annat Derrida, Husserl, Heidegger och Herakleitos.

Mer information på Rumänska kulturinstitutets hemsida.

Produced by MarsApril