Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Johan Hegardt: "Snövit, sanningen och Historiska museet"

Published on 25 March, 2014

Seminarium på Södertörns högskola torsdag 27 mars kl. 14-16. In Swedish.

Vintern 2004 drabbades Historiska museet i Stockholm av en skandal som fick människor från hela världen att reagera. Anledningen var att den israeliske ambassadören i Sverige, Zvi Mazel, hade vandaliserat en konstinstallation på museet. Installationen hade uppförts av Dror Feiler och Gunilla Sköld Feiler och hade fått namnet Snövit och sanningens vansinne. Detta var andra gången som museet råkade ut för konstvandalism inom loppet av sex år. I texten som seminariet kommer kretsa kring, behandlas förloppet som ledde fram till Mazels handling samt konsekvenserna av den.

Johan Hegardt är docent i arkeologi vid Uppsala universitet, projektforskare vid Historiska museet 2009-2012 och knuten till projektet Tid, minne, representation vid Södertörns Högskola (RJ). För närvarande är han engagerad i projektet Olov Janse – archaeologist and museum expert between Indochina and the Cold War (RJ).

Tid: kl 14.00-16.00

Lokal: PC 249 (Stora Glasburen)

Kontakt: Dan Karlholm (dan.karlholm@sh.se)

Tid: kl 14.00-16.00.
Lokal: PC 249 (Stora Glasburen).
Kontakt: Dan Karlholm (dan.karlholm@sh.s
Produced by MarsApril