Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Hans Ruin: "All sann identitet bygger på berättande"

Published on 16 April, 2015

In DN, 9 April. In Swedish.

Ingress:

"Dagens identitetspolitiska debatt präglas ofta av förvirring kring det omstridda begreppets betydelse. Men en identitet är alltid föränderlig. I den processen har författare och diktare en nyckelroll, skriver filosofen Hans Ruin."

Länk till artikeln här.

Produced by MarsApril