Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Hans Ruin: "Om graven som minneskonst"

Published on 15 September, 2014

Radioessä i OBS, P1, Sverige Radio.

Utifrån Hegels analys av begravningen har Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola och projekledare för TMR skrivit en essä om graven som minneskonst.

Länk till essän i både text- och uppläst format här.

Produced by MarsApril