Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

Riksantikvarieämbetets höstkonferens: "Jämlikhet inför det förflutna"

Published on 12 September, 2016

Nalen, Stockholm, 9-10 november. Hans Ruin deltar i ett samtal om hemvist i relation till historia och minne

Torsdag 10 november deltar Hans Ruin i panelen "Hur hänger upplevelsen av tillhörighet ihop med kulturarv?"

Arrangörens beskrivning:

Kulturarv anses ofta skapa och förstärka en känsla av tillhörighet, att ha och att vara en del av en historia. Men vad är det som gör att objekten kan uppfylla denna funktion? Behöver vi dem för att uppleva tillhörighet? I hanteringen av kulturarvsföremål uppstår dessutom alltid frågan om deras sanna tillhörighet. På vilken institution hör de hemma? I en utställningsmonter eller i ett arkiv, i centrum eller i periferin? Detta är inte bara en juridisk fråga utan i högsta grad en fråga om kulturarvspolitik.
Möt sociologen, författaren och journalisten Tiffany Jenkins, Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola och docenten Lotten Gustafsson Reinius vid Etnografiska museet – i ett samtal om hemvist i relation till historia och minne.

Kulturarv anses ofta skapa och förstärka en känsla av tillhörighet, att ha och att vara en del av en historia. Men vad är det som gör att objekten kan uppfylla denna funktion? Behöver vi dem för att uppleva tillhörighet? I hanteringen av kulturarvsföremål uppstår dessutom alltid frågan om deras sanna tillhörighet. På vilken institution hör de hemma? I en utställningsmonter eller i ett arkiv, i centrum eller i periferin? Detta är inte bara en juridisk fråga utan i högsta grad en fråga om kulturarvspolitik.

Möt sociologen, författaren och journalisten Tiffany Jenkins, Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola och docenten Lotten Gustafsson Reinius vid Etnografiska museet – i ett samtal om hemvist i relation till historia och minne.

Hela konferensprogrammet återfinns här.

Produced by MarsApril