Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Dokumentation: "Minne, berättande och historikerns ansvar"

Published on 7 December, 2016

Se konferensen i sin helhet på Youtube

Den 30 november hölls TMR:s publika slutkonferens på Historiska museet i Stockholm, under rubriken "Minne, berättande och historikerns ansvar". I samband med konferensen lanserades också programmets slutrapport, som nu också finns att ladda ner på Riksbankens jubileumsfonds hemsida.

Konferensens tre sessioner filmades och finns nu tillgänglig på Youtube. För att komma till filmen klicka här.

För att ladda ner slutrapporten klicka här.

Produced by MarsApril