Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

"Den praktiska filosofins elände"

Published on 26 February, 2016

Hans Ruin skriver om forskningsetik och filosofins roll i DN 26/2.

Ingress: Vetenskapens etiska ansvar för den forskning som bedrivs läggs i dag ut på entreprenad till en filosofisk expertis. Men denna så kallade expertis har bekvämt glömt filosofins historia och syfte, skriver Hans Ruin.

Läs artikeln här.

Produced by MarsApril