Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Call for Papers: Plats, Minne, Tidsdjup

Published on 15 August, 2011

Åbo Akademi, Åbo, Finland, November 22-24, 2011 (Swedish)

 

 

 

 

CALL FOR PAPERS

Arkitekturfilosofisk konferens vid Åbo Akademi, 22-24 november 2011

 

Plats, Minne, Tidsdjup

 

Vad innebär det att förstå platser, inte bara som rumsliga företeelser utan som tidsligt formade entiteter? Hur kan en medvetenhet om det historiska tidsdjupet prägla erfarenheten av en stad eller ett enskilt byggnadsverk? Hur kommer tidsdjupet in när det gäller att se hur platsen samspelar med sin geografiska och kulturella omgivning? Vad innebär det att med hjälp av bilder åskådliggöra det historiska tidsdjupet? Och vad riskerar att gå förlorat om medvetenheten om detta tidsdjup förytligas eller försvinner?

 

Filosofiämnet vid Åbo Akademi anordnar den 22-24 november 2011 en svenskspråkig konferens kring dessa frågor, ”Plats, Minne, Tidsdjup”. Konferensen äger rum i anslutning till en stor arkitekturhistorisk utställning i Akademibyggnaden Arkens aula, anordnad under ledning av professor emeritus i arkitekturhistoria vid Tammerfors tekniska universitet, Tore Tallqvist.

 

Skicka in abstract

 

En väsentlig del av konferensen kommer att utgöras av workshop-sessioner, där forskare ger halvtimmeslånga presentationer som berör konferensens tema. Forskare från finska och svenska universitet inbjuds därför att senast den 25 augusti skicka in abstracts på 250-300 ord till Martin Gustafsson (martgust@abo.fi). Besked om vilka abstracts som accepterats skickas ut senast den 15 september. Observera att samtliga presentationer ska göras på svenska.

 

Huvudföreläsare

 

Erik Adlercreutz, arkitekt, A-konsultit, Helsingfors

 

Lars Berggren, professor i konstvetenskap, Åbo Akademi

 

Pauline von Bonsdorff, professor i estetik, Jyväskylä universitet

 

Ola Keijer, arkitekt, Svensk Standard, Stockholm

 

Lars Mikael Raattamaa, arkitekt och författare, Stockholm

 

Åsa Ringbom, docent i konstvetenskap, Åbo Akademi

 

Ullica Segerstråle, professor i sociologi, Illinois Institute of Technology, Chicago

 

Tore Tallqvist, professor emeritus i arkitekturhistoria, Tammerfors tekniska universitet

 

Sven-Olov Wallenstein, högskolelektor i filosofi, Södertörns högskola

 

Konferensen organiseras av Martin Gustafsson, Sonja Vanto, Ylva Gustafsson och Yrsa Neuman från Åbo Akademi, samt Tore Tallqvist från Tammerfors Tekniska Universitet. Den finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademi och svenska Riksbankens Jubileumsfond. För information, kontakta Martin Gustafsson (martgust@abo.fi).

 

 

 

 

 

Produced by MarsApril