Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

 •  
   

Call for articles: "Historiens genkomst"

Published on 4 March, 2013

Temanummer av Kultur og Klasse, nr. 117. In Danish.

Utdrag ur Call for articles:

I dette temanummer ønsker vi at sætte fokus på den aktuelle historierefleksion, der foregår både på makro- og mikroniveau. Det handler både om historieskrivning og om historierefleksion i videste forstand, for historierefleksion foregår ikke kun i monumentale historiografiske værker, men overalt i meget forskelligartede kontekster: i kunstneriske værker, i populærkulturen, i kanondebatter, i anmeldelser, i diskussioner om indretning af museer, i politiske debatter om udvikling, fordelingspolitik og politisk identitet etc.

Vi ønsker at rejse spørgsmålet om historiens former både i en populær og akademisk kontekst og både æstetisk og politisk. Hvordan ser historiens nye former ud og hvorfor? Et af de centrale spørgsmål i klassisk historietænkning er spørgsmålet om historiens mål og subjekt. Kan man tale om historiens subjekt og mål i dag i lyset af erfaringerne fra II. Verdenskrig, murens fald, den moderne afkolonialisering, de nye forskydninger på verdensmarkedet, samt den stigende bevidsthed om de biologiske og planetariske begrænsninger, og vanskeligheden af bæredygtig vækst??  Hvordan udvikles en transkulturel historieforståelse? Hvilke medier og æstetiske strategier er relevante? Kan man lave sammenhængende fortællinger eller er historiens erfaringer så grænsesprængende eller fragmentariske, at man må tage andre former i brug? Vi inviterer artikler, der med udgangspunkt i et konkret materiale tematiserer ét eller flere af disse spørgsmål eller emner fra nedenstående liste.

Mulige emner (emner er ikke begrænset til denne liste)
Hvad er historie?
Historiens og historieformidlingens former (fortælling, beskrivelse, arkiv, museum etc.)
Repræsentation af historiske begivenheder i litteratur, film, monumenter, medier etc.
Erindring som historie-repræsentation (individuel vs. kollektiv erindring mv.)
Historiens huller og modstand mod historien
Globalisering og historisering: transkulturelle og interkulturelle udviklinger
Migration og historietænkning
Modernitet: hvordan ved vi, hvad der er moderne?
Kanonisering, anmeldelser, essays som historieskrivning
Myter og historie
Historietænkningens politik: hvem inkluderes, hvilke kampe prioriteres, hvad er historietænkningens mål?
Historie og kulturel identitet: er der en sammenhæng?
Gentænkning af antik/middelalder/renæssance etc i en aktuel kontekst

Abstracts skal være på max. 500 ord/3000 tegn og skal sendes til Karen-Margrethe Simonsen (litkms@hum.au.dk) eller Jacob Bøggild (jaboe@sdu.dk) inden d. 1. Maj.

Mulige emner (emner er ikke begrænset til denne liste):

Mulige emner (emner er ikke begrænset til denne liste):

 • Hvad er historie?
 • Historiens og historieformidlingens former (fortælling, beskrivelse, arkiv, museum etc.)
 • Repræsentation af historiske begivenheder i litteratur, film, monumenter, medier etc.
 • Erindring som historie-repræsentation (individuel vs. kollektiv erindring mv.)
 • Historiens huller og modstand mod historien
 • Globalisering og historisering: transkulturelle og interkulturelle udviklinger
 • Migration og historietænkning
 • Modernitet: hvordan ved vi, hvad der er moderne?
 • Kanonisering, anmeldelser, essays som historieskrivning
 • Myter og historie
 • Historietænkningens politik: hvem inkluderes, hvilke kampe prioriteres, hvad er historietænkningens mål?
 • Historie og kulturel identitet: er der en sammenhæng?
 • Gentænkning af antik/middelalder/renæssance etc i en aktuel kontekst

 

Abstracts skal være på max. 500 ord/3000 tegn og skal sendes til Karen-Margrethe Simonsen (litkms@hum.au.dk) eller Jacob Bøggild (jaboe@sdu.dk) inden d. 1. Maj.

Ladda ned hela Call for articles här.

Produced by MarsApril