Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Bokrelease: "Snow White and the Madness of Truth"

Published on 21 October, 2014

Historiska Museet den 24 oktober kl. 17–21.

Arrangörernas beskrivning:

Under kvällen kommer Ghayath Almadhoun & Marie Silkeberg att läsa några
av sina dikter och Dror Feiler framföra en av sina kompositioner.
Infogad bild 1
Vintern 2004 blev Snövit och Sanningens Vansinne en av världens mest omtalade
konstinstallationer, efter att den israeliska ambassadören i Sverige släckt ner och
vandaliserat Dror Feiler och Gunilla Sköld Feilers utomhusinstallation på Historiska
i Stockholm. Installationen baserades på en verklig händelse, då en kvinnlig palestinsk
självmordsbombare sprängde sig själv tillsammans med 21 oskyldiga israeler.
Nu har det gått tio år och det är dags att slå på strålkastarna på nytt!
För första gången får vi här det större sammanhanget, politiskt och konstnärligt,
belyst i både text och bilder – inte nyhetsmakarnas, inte sensationsmakarnas – utan
konstnärernas egna bilder och texter tillsammans med sex andra röster, Johan Hegardt,
Dan Jönsson, Yitzhak Laor, Nurit Peled-Elhanan, Tiina Rosenberg och Torbjörn Tännsjö
som i den här boken kastar nytt ljus på installationen och händelsen.
Boken Snow White and the Madness of Truth är också en utveckling och fortsättning
på installationen på Historiska museet och blir därför ytterligare ett inlägg i det ständigt
lika infekterade komplexet Israel/Palestina.
”Det var dess självklara, direkta tilltal som sprängde tabugränsen och skapade
kaos vid den estetiska fronten. Jag tror det säger mycket om rädslan för att tala
klarspråk i politiska ting, i synnerhet vid denna tid, och därmed varför det var
nödvändigt: just där, just då”. Dan Jönsson ur boken.
Restaurangen och baren är öppen mellan 17 – 21
Varmt välkommen till Historiska Museet, Narvavägen
Ordfront förlag och Gunilla Sköld Feiler & Dror Feiler

Under kvällen kommer Ghayath Almadhoun & Marie Silkeberg att läsa några av sina dikter och Dror Feiler framföra en av sina kompositioner.

Vintern 2004 blev Snövit och Sanningens Vansinne en av världens mest omtalade konstinstallationer, efter att den israeliska ambassadören i Sverige släckt ner och vandaliserat Dror Feiler och Gunilla Sköld Feilers utomhusinstallation på Historiska i Stockholm.

Installationen baserades på en verklig händelse, då en kvinnlig palestinsk självmordsbombare sprängde sig själv tillsammans med 21 oskyldiga israeler. Nu har det gått tio år och det är dags att slå på strålkastarna på nytt! För första gången får vi här det större sammanhanget, politiskt och konstnärligt, belyst i både text och bilder – inte nyhetsmakarnas, inte sensationsmakarnas – utan konstnärernas egna bilder och texter tillsammans med sex andra röster, Johan Hegardt, Dan Jönsson, Yitzhak Laor, Nurit Peled-Elhanan, Tiina Rosenberg och Torbjörn Tännsjö som i den här boken kastar nytt ljus på installationen och händelsen.

Boken Snow White and the Madness of Truth är också en utveckling och fortsättning på installationen på Historiska museet och blir därför ytterligare ett inlägg i det ständigt lika infekterade komplexet Israel/Palestina.

Mer information om arrangemanget på Historiska museets hemsida.

Produced by MarsApril