Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Angelica Nuzzo: ”Memory, History, and Justice in Hegel”

Published on 15 September, 2014

Prof Angelica Nuzzo (NY): ”Memory, History, and Justice in Hegel”.
Öppen föreläsning i arrangemang av filosofiämnet vid Institutionen för kultur och lärande, i samarbete med forskningsprogrammet "Tid, Minne, Representation".

Föreläsning på Södertörns högskola 26/9

Professor Angelica Nuzzo besöker Södertörns högskola den 26/9 och håller den öppna föreläsningen ”Memory, History, and Justice in Hegel”.

Föreläsningen arrangengeras av filosofiämnet vid Institutionen för kultur och lärande i samarbete med forskningsprogrammet "Tid, Minne, Representation".

Tid: 14.00-16.00

Lokal: rum MB 503, på plan fem i B-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg.

Angelia Nuzzo är italienskfödd filosof, nu verksam vid City University i NY. Hon
är expert på tysk idealism, hennes senaste bok är Memory; History, Justice in
Hegel (Palgrave).
Angelia Nuzzo är italienskfödd filosof, nu verksam vid City University i New York. Hon är expert på tysk idealism, hennes senaste bok är Memory, History, Justice in Hegel (Palgrave).

 

Kontaktpersoner:

markus.huss@sh.se eller hans.ruin@sh.se

Produced by MarsApril