Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Aleida Assmann på Goethe-institutet

Published on 11 April, 2017

I samtal med Hans Ruin, 25 april, kl 18.30, Goethe-institutet, Stockholm.

"Att minnas är bra - att glömma är dåligt?"

Aleida Assmann som är välkänd för sin forskning om olika minnesformer kommer att diskutera med Hans Ruin om dess antipod, glömskan. Även om glömskan har en mer negativ konnotation i jämförelse med minnet framhåller Assmann särskilt  dynamiken mellan glömska och minne. Glömska kan även fungera som ett filter, som en förutsättning för nyskapandet, men också som ett vapen i en aktiv process. Dessa olika former och funktioner av glömska kommer att belysas under samtalet.
Aleida Assmann är prof. Emeritus i engelsk litteratur och litteraturvetenskap vid universitetet i Konstanz. Hennes fokus ligger på den kulturvetenskapliga minnesforskningen och minnesteorin. Hon präglade tillsammans med sin man, egyptologen Jan Assmann begreppet ”Det kulturella minnet” inom den tyska forskningen. Hennes bok Formen des Vergessens (Wallstein), där hon analyserar glömskans positiva och negativa sidor samt kopplar glömska och minnet till exempel ur politik och världshändelser, kom ut 2016.

Aleida Assmann som är välkänd för sin forskning om olika minnesformer kommer att diskutera med Hans Ruin om dess antipod, glömskan.

Även om glömskan har en mer negativ konnotation i jämförelse med minnet framhåller Assmann särskilt  dynamiken mellan glömska och minne. Glömska kan även fungera som ett filter, som en förutsättning för nyskapandet, men också som ett vapen i en aktiv process. Dessa olika former och funktioner av glömska kommer att belysas under samtalet.

Aleida Assmann är prof. Emeritus i engelsk litteratur och litteraturvetenskap vid universitetet i Konstanz. Hennes fokus ligger på den kulturvetenskapliga minnesforskningen och minnesteorin. Hon präglade tillsammans med sin man, egyptologen Jan Assmann begreppet ”Det kulturella minnet” inom den tyska forskningen. Hennes bok Formen des Vergessens (Wallstein), där hon analyserar glömskans positiva och negativa sidor samt kopplar glömska och minnet till exempel ur politik och världshändelser, kom ut 2016.

Länk till evenemanget här.

Produced by MarsApril